Tips aangaande woningbeveiliging

Is uw huis veilig?

 U kan via internet uw woning zelf testen op veiligheid. Op deze website http://www.testjewoning.be, uw virtuele adviseur inzake inbraakpreventie, kan u stap voor stap uw woning doorlichten op gebied van inbraakveiligheid.

Zoekt u ook tips om uw woning veiliger te maken?

Op de volgende website vind je tips om uw woning te beveiligen tegen brand en andere onveilige situaties. http://besafe.be/nl/tips/mijnhuis  

Synthetisch DNA houdt dieven écht tegen.

In het buitenland wordt dit systeem al met succes gebruikt, in België staat het nog in de kinderschoenen. In Sint-Gillis-Dendermonde, een deelgemeente waar van januari tot september zo'n vijftig inbraken of pogingen daartoe plaatsvonden, loopt een proefproject. Sinds de politie met veel tromgeroffel aankondigde dat de buurt beschermd wordt door synthetisch DNA (SDNA), werd er nog maar één inbraak gepleegd.

Politiekorpsen uit heel het land komen in januari naar Dendermonde om aan diefstalpreventie te leren doen met synthetisch DNA. Sinds in Sint-Gillis-Dendermonde een proefproject met dat preventiesysteem startte, werd er maar één inbraak meer gepleegd.
De lokale politie van Dendermonde markeert waardevolle spullen sinds eind oktober met een doorzichtige vloeistof waarin synthetisch DNA en microdots zitten. De vloeistof licht op in ultraviolet licht en de microdots kunnen met de microscoop gelezen worden. De unieke code die dat oplevert, leidt rechtstreeks naar de eigenaar.

'Inbrekers en rondtrekkende bendes weten hoe gevaarlijk SDNA voor hen is en blijven liever uit de buurt van plaatsen waar dat gebruikt wordt', verklaart zonechef Paul Putteman.
Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=B4338MFE 

Veiligheidsbeurs:

OOSTERZELE - In het weekend van 30 oktober t.e.m. 1 november organiseert de Politiezone Regio Rhode & Schelde, waartoe ook Oosterzele behoort, samen met ZMPO (Zonale Misdrijfpreventie Organisatie) voor de tweede maal een veiligheidsbeurs. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk

De beurs zal doorgaan in en om de selectahallen van Merelbeke (Kloosterstraat 32). Het belooft alvast een boeiend gebeuren te worden. Bovendien is er elke dag een waardebon van 100 euro te winnen!

Programma:

- Tal van standen inzake veiligheid in de ruime zin van het woord (sloten, alarmsystemen, verzekeringen, ...).
- Medewerking van heel wat non-profit organisaties: politie, ZMPO, brandweer, BIVV, politieschool, ...
- Demonstraties van politie en brandweer: tuimelwagen, patrouilles te paard, ritjes op de politiemotor, static-show voertuigen,...
- Gezellige cafetaria (pannenkoeken, hot-dogs,...).
- Aparte kinderhoek.

Data:

- Opening beurs op vrijdagavond (enkel op uitnodiging)
- Zaterdag 30 oktober van 10 tot 20u
- Zondag 31 oktober van 10 tot 20u
- Maandag 1 november van 10 tot 17u

Informatieavond inzake inbraakbeveiliging: Op donderdag 28 oktober gaat er om 19u00 in de brandweerkazerne van Merelbeke (Kloosterstraat 32) een informatieavond door inzake inbraakbeveiliging. Iedereen is welkom!

Bron: politiezone Rhode & Schelde.

Vakantietip van Claude & Filip

DENTERGEM - Op onze vraag of onze wijkagenten advies hebben voor de inwoners van Dentergem tijdens de vakantie, kregen we prompt deze handige tip.

Als je straks vertrekt voor een deugddoende vakantie, kan je best eerst eens binnenspringen bij de wijkagenten van ons dorp. Door gewoon een formulier in te vullen met praktische informatie, kan je een vakantietoezicht aanvragen. Dat wil zeggen dat je huis, tijdens je afwezigheid, op heel regelmatige tijdstippen gecontroleerd wordt op eventuele inbraak of onregelmatigheden. Dit initiatief van onze regionale politie geeft je de kans om met een gerust hart van je verlof te genieten.
Claude Lefebvre laat in het kader van diefstalpreventie ook weten dat, nu de fietsen niet meer gegraveerd worden, er labels te verkrijgen zijn met je rijksregisternummer om aan de fiets te bevestigen. In principe kunnen deze labels dienen om, om het even welke bezittingen te registreren.

Meer info bij:
Claude Lefebvre, wijkagent Dentergem en Markegem
Filip Naert, wijkagent Oeselgem en Wakken
Kerkstraat 1 (links naast gemeentehuis), Dentergem, 051 63 53 67

Afwezigheidstoezicht door de Lokale Politie

IEPER - Vertrek je met vakantie, sta je voor een opname in het ziekenhuis, ben je voor een langere tijd weg van huis? Dan kan je bij de politie afwezigheidstoezicht aanvragen. Zij houden dan een oogje in het zeil tijdens je afwezigheid en voeren controles uit bij jouw huis. Deze dienst is gratis. Afwezigheidstoezicht kan je aanvragen via de website Police-on-web of rechtstreeks bij het lokaal commissariaat Ieper.

Neem zelf ook voorzorgsmaatregelen tegen inbraak. Op de website van BeSafe kan je een handige folder Checklist vertrek vinden met tal van tips.

Meer info: Lokaal Commissariaat Ieper, tel. 057 230 530, e-mail LC_Ieper@arroieper.be

Interventies:

Wanneer u iemand zoekt voor dringende interventies ivm sloten, schrijnwerk, elektriciteit of beveiliging kan je steeds terecht op injebuurt.be

Politie doet in vakantie aan inbraakpreventie

BOOM/RUMST/NIEL/SCHELLE/HEMIKSEM - De politiezone Rupel doet aan inbraakpreventie voor mensen die op reis zijn tijdens komende zomervakantie. Als we de verre voorspellingen mogen geloven, staat er een mooie zomer voor de deur. Net zoals de vorige jaren doet de lokale politie zone Rupel het aanbod om de woning van vakantiegangers extra in het oog te houden, zegt woordvoerder Joris Van Camp. Vorig jaar werden hierbij 580 aanvragen tot afwezigheidstoezicht verwerkt. De gemeenschapswachten en politie voerden als gevolg daarvan in totaal 7.366 controles uit. Dat betekent dat elke woning tijdens een vakantieperiode twaalf tot dertien keer werd gecontroleerd.

Voor wie tijdens de komende zomervakantie graag gebruik wil maken van deze dienstverlening, volstaat het om de aanvraag tot toezicht, minstens één week voor vertrek, persoonlijk af te geven in een politiecommissariaaat van onze zone, zegt Van Camp. In de plaats krijgt de aanvrager twee preventiefolders. De folder ‘beveilig uw woning en bespaar 690euro' geeft tips om de woning beter te beschermen tegen inbraak. De 'checklist vertrek' geeft tips om de woning een bewoonde indruk te geven. Dat aanvraagformulier kan men downloaden op de website http://www.politiezonerupel.be/. Je kan het ook afhalen in een van de Rupelse politiecommissariaten, gemeentehuizen of bibliotheken. Volgens Van Camp kan je ook als goede buur zijn of haar bijdrage leveren door verdachte gedragingen zo snel mogelijk aan de politie te melden.

Belastingvermindering voor inbraakbeveiliging privéwoning. Sinds aanslagjaar 2008 kan een belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder die zijn woning beveiligt tegen inbraak of brand, genieten van een belastingvermindering van 50% van de uitgaven die hij daarvoor tijdens het belastbaar tijdperk heeft betaald (art. 14531, WIB 1992). De belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk niet meer dan € 690 bedragen (geïndexeerd bedrag aanslagjaar 2010). Artikel 6315 van het KB/WIB 1992 somt de uitgaven op die in aanmerking komen voor de belastingvermidering voor inbraakbeveiliging. Daartoe behoren o.a. de uitgaven voor de levering en plaatsing van beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Belastingvermindering voor inbraakbeveiliging ondernemingen

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen, voor beveiliging van uw onderneming meerbepaald inbraakbeveiliging, voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven moeten vermelden in uw belastingaangifte.

Volgende diensten geven eveneens recht op een fiscale aftrek tot 120 %

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

 

Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen. De beste sloten helpen niet tegen inbraak als u tegelijkertijd een raam openlaat, een sleutel onder de deurmat heeft liggen, een touwtje uit de brievenbus laat hangen of een briefje op de deur plakt waar u bent of hoe lang u weg bent.

 

 

 

Inbrekers lopen niet graag in het zicht. Buitenverlichting is daarom zeer belangrijk.

Bomen, schuttingen, schuurtjes en andere obstakels zorgen ervoor dat inbrekers makkelijk en ongezien binnen komen.

Laat een analyse doen door een technopreventief adviseur. De voornaamste opdrachten van de technopreventief adviseur (TPA) zijn:

  • objectief en volledig kosteloos advies geven over inbraakbeveiliging;
  • preventie advies geven aan de kandidaat-bouwers of mensen die een woning renoveren, soms op basis van door de architect gemaakte plannen (op uw vraag);
  • adviseren van zelfstandigen, handelaars, uitoefenaars van vrije beroepen, ... over de beveiliging tegen inbraak/overvallen/winkeldiefstal;
  • geven van uitleg/conferenties over criminaliteitspreventie aan verschillende doelgroepen (op vraag van burgergroeperingen, wijkverenigingen, handelaarsverenigingen, beroepsverenigingen, ...);
  • aanreiken van relevante en actuele informatie over technopreventief materiaal en over verschillende beveiligings- en preventietechnieken.

 

Een inbraak is zo gebeurd. Gemiddeld duurt ze zo'n 5 minuten: na één minuut is de dief binnen, waarna hij gemiddeld 3 minuten besteed aan het meegraaien van de buit en nog eens een minuut gebruikt hij om het huis weer buiten te geraken. Hoe langer de inbraak duurt, hoe meer risico hij loopt om op heterdaad betrapt te worden. Wanneer de dief er niet in slaagt de woning binnen te dringen in drie minuten, waagt hij zijn kans elders. Zeg dus nooit, als ze binnen willen dan komen ze binnen maar probeer het de inbreker moeilijk te maken. Stevige deuren met meerpuntssloten met een veiligheidscylinder die niet verder dan 2mm uit het veiligheidsrozet uitsteekt zijn maatregelen van inbraakbeveiliging die bewezen hebben een inbreker het leven zuur te maken.

Bezoek gespecialiseerde inbraak- en brandbeveiliging websites!

In de website uwbeveiligingsadviseur.be kan je alle info terug vinden om een veilige thuis te creeeren, omdat inbraak- en brandbeveiliging zo uitgebreid is hebben we voor u hieronder een lijst van websites met volgende specialiteiten:

Met de webshop "www.euro-web.be" kunnen wij jullie in gans Benelux beleveren met alle inbraak- en brandbeveiliging.

Link pagina

Groep EuroLock

Logo Groep EuroLock

Euro-Web

''

Sloten EVVA

Logo EVVA

Raamsloten ABUS

Logo ABUS

Deurpompen DORMA

Logo DORMA

Electrische sloten

Logo EFFEFF

Deurslot YALE

Logo YALE

Deurslot LITTO

Logo LITTO

Sloten ASSA ABLOY

Logo ASSA ABLOY

Deurslot DOM

Logo DOM

Deurbeslag ISEO

Logo ISEO

Meerpuntssloten SOBINCO

Logo SOBINCO

Raam en deurbeslag HOPPE

Logo HOPPE

Cilinderslot KFV

Logo KFV

Deurslot NEMEF

Logo NEMEF

Glazendeursloten STREMLER

Logo STREMLER

Panieksloten VACHETTE

Logo VACHETTE