Inbraak alarm

Het inbraak alarm bestaat uit een luid alarm binnen en/of buiten de woning, die aan de buitenzijde aangevuld kan worden met een flash zodat hulpdiensten of buren gemakkelijk kunnen detecteren van waar het alarm afkomstig is. De sirene moet uiteraard ook haar eigen voeding hebben en beveiligd zijn tegen sabotagepogingen. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat in sommige gemeenten een luid buitenalarm verboden is en een binnenalarm dat buiten hoorbaar is ook als buitenalarm gerekend kan worden.

                                           ''             ''

Een elektronisch beveiligingssysteem bestaat uit een aantal detectoren, een centrale, een inwerkingstellingssysteem, een sirene en/of optisch signaal en soms automatische telefoonkiesapparatuur die het signaal doorgeeft aan een gespecialiseerde firma, een politiedienst of een andere aangeduide persoon.

 

Om in- en doorgangen te bewaken tegen inbraak zijn er twee soorten (perimetrische) detectoren:

Magneetcontacten:

 • Een magneetcontact bestaat uit twee delen - de magneet en het contact - waarvan het ene wordt aangebracht op het bewegende deel (deur, raam, rolluik) en het andere bevestigd is op het vast gedeelte, bijvoorbeeld de deurstijl. Er zijn verschillende uitvoeringen (ingebouwd, opgebouwd, kleinere modellen voor ramen en zwaardere voor rolluiken) die bijna om het even waar kunnen toegepast worden.
 • De detector reageert op het openen van deuren of ramen en niet op schokken, trillingen of glasbraak.

 

                                                                        ''  

 

Glasbreukdetectoren:

 • De detector, een rond of vierkant doosje, wordt op het glas geplakt. De detector neemt veranderingen in een situatie waar, die kunnen duiden op een onveilige situatie en stuurt deze informatie naar de inbraakcentrale met het doel inbrekers te signaleren. Er bestaan ook volumetrische uitvoeringen die binnen de ruimte worden aangebracht en meerdere glasoppervlakten bewaken. Deze detectoren zijn ook draadloos te verkrijgen.

 

                                          ''       ''  

 

Om ruimtes te bewaken zijn er twee groepen (volumetrische) detectoren:

Ultrasonor en radar:

 • Beide detectoren hebben een zend- en een ontvangeenheid en reageren wanneer het normale frequentiepatroon van de uitgezonden golven wijzigt doordat iemand de beveiligde zone betreedt.

 

                                                               ''  

Passief infra-rood:

 • De detector heeft een reflector die de ruimte opdeelt in meerdere zones waarin de aanwezige infraroodenergie "opgemeten" wordt door een meetkop. De detectie vindt plaats wanneer een persoon zich van een bewaakte zone naar een onbewaakte zone begeeft.

 

                                                                     ''

 

De gebruiker van elektronische beveiliging dient aan volgende verplichtingen te voldoen:

 • Ieder systeem dient bij voorkeur te worden geïnstalleerd door een erkend installateur.
 • Indien de gebruiker het alarmsysteem zelf heeft geïnstalleerd mag dit pas in werking worden gesteld na voorafgaande keuring door een erkend installateur. Het in werking stellen van een alarmsysteem wordt afhankelijk gesteld van het sluiten van een onderhoudscontract.
 • Bij elk alarmsysteem dient een onderhoudsboekje voorhanden te zijn op de plaats waar het alarmsysteem is geïnstalleerd.
 • Vanaf 1 september 2009 is iedereen die een alarmsysteem tegen inbraak heeft, bij wet verplicht dit te registreren via https://policeonweb.belgium.be/eloket/languageSelection.action. Door deze maatregel kan de politie meer efficiënt en doelgericht optreden bij alarmen. Wie aangesloten is op een telebewakingscentrale hoeft hiervoor niets te doen. Telebewakingscentrales doen deze registratie voor hun klanten.
 • Wanneer moet ik mijn alarmsysteem registreren?
  - Nieuw alarmsysteem (geplaatst na 31 okt 2009) : Registreer je alarmsysteem binnen tien kalenderdagen nadat het in bedrijf werd gesteld.
  - Bestaand alarmsysteem (geplaatst voor 31 okt 2009): Registreer je alarmsysteem voor 1 maart 2010. De registratie is verplicht vanaf 1 september 2009 en er is een overgangsperiode van 6 maanden voorzien.

Bezoek gespecialiseerde inbraak- en brandbeveiliging websites!

In de website uwbeveiligingsadviseur.be kan je alle info terug vinden om een veilige thuis te creeeren, omdat inbraak- en brandbeveiliging zo uitgebreid is hebben we voor u hieronder een lijst van websites met volgende specialiteiten:

 • brandwerende deuren
 • rolluiken
 • gepantserde deuren
 • kluizen
 • sloten-maker.be (ook franstalig serrurier-serrure.be)
 • afrastering en hekwerk
 • Alarmsystemen
 • Automatisaties
 • poortautomatisaties
 • videofonie 

Bij Groep EuroLock zit je goed voor alle brand- en inbraakbeveiliging.

www.groepeurolock.be  - www.euro-web.be

Voor al deze specialisaties hebben we over gans België een eigen netwerk van vakmensen die jarenlange ervaringen hebben.

Contacteer ons nu

Met de webshop "www.euro-web.be" kunnen wij jullie in gans Benelux beleveren met alle inbraak- en brandbeveiliging.

 

Tags: